ARAK Mobile Personal Data Protection แอพพลิเคชันสแกนไวรัสแบบเรียลไทม์เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้ป้องกันข้อมูลบุคคลบนอุปกรณ์
โดยใช้ Machine learning มาช่วยจับการขอสิทธิบนแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท

ฟังชันชันการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ที่ช่วยตรวจแอพพลิเคชั่นที่เป็นอันตรายจากแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งตั้งใหม่

การทำงานเป็นแบบแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน