ปัจจุบันประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต กว่า 68% ของประชากรทั้งประเทศ มีจำนวนเครื่องสมาร์ทโฟนกว่า 72% จากประชากรในประเทศ กว่า 50 ล้านเครื่องในประเทศไทย เข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ต ใช้ชีวิตออนไลน์ จนเป็นนิสัยใหม่ของคนเมือง เรียกได้ว่าเป็นสังคมก้มหน้า โดยพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน อันได้แก่ ดูหนัง ฟังเพลง อ่านข่าว หาข้อมูล ทำธุรกรรมการเงิน สนทนาออนไลน์ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น การใช้งานจำนวนมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดโรคระบาด Covid-19 ทำให้ผู้คนหันมาออนไลน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น การสั่งซื้อของออนไลน์ สั่งอาหารออนไลน์ ทำงานอยู่บ้าน ไลพ์สด ประชุมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เป็นต้น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตรงจากสมาร์ทโฟนของเรานั้น ย่อมอาจจะเกิดเหตุการไม่คาดฝันจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเกิดการละเมิดทางข้อมูลส่วนบุคคล, การโจรกรรมข้อมูล, การติดมัลอวร์, การถูกเรียกค่าไถ่จาก Ransomware, การหลอกลวงจากลิงค์ Phishing และอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสมาร์ทโฟนของเราได้

ด้วยการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT และ กลุ่มพัฒนา SRAN

ได้ทำการบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ Gen Z และ Alpha ที่มีความสนใจในการพัฒนาแอพบนมือถือ โดยมีพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ด้าน Cybersecurity และที่ทำผลิตภัณฑ์ SRAN มาสร้างโปรเจคที่จะมาช่วยป้องกันภัยข้อมูลบนมือถือสมาร์ทโฟน และแท็ปเลท ขึ้นในชื่อโครงการว่า “Arak V Mobile Security” ขึ้น

Arak V Mobile security จึงเกิดขึ้นเพื่อมาป้องกันภัยคุกคามจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนโดยมีคุณลักษณะคือ

  1. ป้องกันภัยจากการเข้าถึงข้อมูลไม่พึ่งประสงค์จากการใช้งานอินเทอร์เน็ต เรียกว่า Internet Security
  2. ป้องกัน และตรวจสอบ การใช้งานแอพพลิเคชั่น ที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้ง 2 ส่วนนี้ ทำให้มี 2 แอพ และแยกสัญลักษณ์ Arak V มี 2 แบบ คือ สีฟ้าขาว และ สีเขียวขาว

มือถือแบบสมาร์ทโฟนเป็นส่วนสำคัญของชีวิตสมัยใหม่

เป็นแทนกระเป๋าตัง เป็นเพื่อนยามเหงา เป็นความรู้ที่ต้องการ

SRAN Dev

เราทำโครงการนี้ด้วยความพยายาม

“มันเป็นเรื่องยากมากสำหรับการหาวิธีมามาป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต และการตรวจสอบแอพพลิเคชั่นที่ขอสิทธิการเข้าถึงเกินไป หากสองสิ่งนี้รวมกัน เสมือนเป็นยามให้เราตลอดเวลาข้อมูลอันมีค่าบนมือถือเราจะปลอดภัยขึ้น”

CIPAT

ด้วยการผสมผสานเทคนิคสมัยใหม่ไม่ว่าเป็นระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ การกรองข้อมูลที่รองรับภาษาไทย การใช้ Machine learning มาช่วยตรวจจับการขอสิทธิบนแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนล้วนทำให้ Arak V จึงเป็นแอพหนึ่งที่ทำให้รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลให้กับสมาร์ทโฟนของคุณได้ไม่มากก็น้อย